Helena Loorents

Partner, strateegiline konsultant
Helena on tugev professionaal, kes suudab ja oskab näha kliendi tegevust enim piiravaid kitsaskohti ja leida võimalused nende lahendamiseks kommunikatsiooni toel. Igapäevatöös keskendub ta agentuuri klientide kommunikatsioonistrateegiate loomisele ja -tegevuste elluviimisele. Lisaks on ta juhtinud mitmete organisatsioonide brändikujundusprojekte, töötanud välja klientide tööandjakuvandi kommunikatsiooni kontseptsioone ja olnud toeks kriisiolukordade tõhusal lahendamisel.

Helena on veendunud, et tulemuslik partnerlus saab olla rajatud kliendi põhjalikule mõistmisele. Seetõttu on strateegia loomine kõige õigem stardipauk koostööle. See veendumus, võime kiirelt kohaneda ning julgus katsetada uusi lähenemisi on teinud temast usaldusväärse nõuandja ja hindamatu abilise paljudele agentuuri klientidele.

Helena naudib väga loomingulisust, mida pakub kommunikatsioonitöö. Lisaks strateegilisele nõustamisele toetab ta kliente ka meediasuhtluse korraldamisel, rõõmustades keeleteadlasena iga võimaluse üle panna proovile oma loovkirjutamise oskused. Lisaks toetab ta igapäevaselt mitmete klientide persoonibrändi loomist LinkedInis. Helena viib läbi ka meedia- ja kriisikommunikatsiooni koolitusi, millest viimastel on tal tuua hulgaliselt näiteid oma arvukatest kogemustest nii riikliku tasandi kriisidest kui ka äriettevõtteid tabanud mainekriisidest, mida ta on aidanud lahendada.

Helenal on pea kahekümneaastane kommunikatsioonialane töökogemus nii era-, avalikust kui ka mittetulundussektorist. Enne PR Strategies’i eelkäija Hill and Knowltoniga liitumist 2012. aastal töötas ta Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuhina, suhtekorraldusfirma Rull & Rumm tegevdirektorina ning juhtis avalikke suhteid Piirivalveametis.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse bakalaureuseõppe ning osalenud kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe kursustel nii Tallinna kui ka Tartu Ülikoolis.

Meeskond