Aitame Justiitsministeeriumil taastavat õigust populariseerida

Teeme alates 2021. aastast koostööd Justiitsministeeriumiga, et viia ellu kommunikatsioonitegevusi projektile „Nooresõbralik õigussüsteem“. Projekti eesmärk on töötada välja erinevaid sekkumisi, mis aitaks õigusrikkumisi sooritanud lastel ühiskonnas paremini toime tulla ja suunaks noori kuritegelikust teest eemale. Üks selline uudne ja suure potentsiaaliga sekkumine on taastav õigus. Et see ka praktikas kasutusele võetud saaks, on vaja tõsta nii lastega tegelevate spetsialistide kui ka avalikkuse teadlikkust.

Taastav õigus on konfliktide lahendamise metoodika ja mõtteviis. Selle eesmärk on rääkida probleemi osapooltega läbi, mis täpselt konflikti põhjustas, mida osalised selle jooksul tundsid ja kuidas see neid mõjutas. Protsessi tulemusena pakuvad osapooled ise lahenduse, kuidas kahju heastada ja eluga nii edasi minna, et probleem ei korduks. Taastava õiguse kaugem eesmärk on õilis – luua turvalisi kogukondi, kus kõigil on hea elada.

Et taastava õiguse metoodikat inimestele lähemale tuua, toetasime Justiitsministeeriumit aasta jooksul väga erinevate kommunikatsioonitegevustega. Teema tutvustamiseks spetsialistidele ja lastega töötavatele ametnikele aitasime korraldada mitmeid üritusi, mille hulgas oli nii filmilinastusi, seminare kui ka töötube. Suurim neist oli taastava õiguse kuu konverents „Milleks noortele taastav õigus?“. Konverentsil esines taastava õiguse spetsialiste nii Eestist, Hollandist, Iisraelist kui ka Inglismaalt, ning veebi teel jälgiti ettekandeid mujaltki.

Laiema avalikkuse harimiseks taastava õiguse teemal korraldasime suvel Arvamusfestivali arutelu „Konfliktide lahendamise keerukas kunst – arutelu ja etendus taastavast õigusest“. Et taastava õiguse protsess inimestele tõeliselt puust ja punaseks teha, kaasasime arutellu lavakunstikooli tudengid, kes etendasid vaatajatele, kuidas käituda olukorras, kus õigusrikkumisi sooritav noor häirib kogukonna turvatunnet ja stabiilsust. Etendusele järgnes arutelu taastava õiguse teenuse juhi, noorsoopolitseiniku ja vabatahtliku konfliktivahendajaga. Eksperdid vastasid publiku arvukatele küsimustele ning selgitasid, milliste olukordade puhul taastavat õigust kasutada ning millised on olnud nende enda kogemused erinevate konfliktide lahendamisel.    

Kuna vajadus taastava õiguse teenuse järele on üha kasvamas, on pidevalt tarvis leida juurde inimesi, kes sooviksid tegutseda konfliktivahendajana – teenus toimib vaid koolitatud vabatahtlike toel. Aitasime sõnumit koolitusvõimaluste ja vabatahtliku töö kohta levitada Ida-Virumaal, kus on taastava õiguse kasutamiseks lai tööpõld, kuid üsna vähe vabatahtlikke.

Viljakas koostöö Justiitsministeeriumiga jätkub ka 2022. aastal ning loodetavasti jõuame juba üsna pea olukorrani, kus igaüks meist mitte ainult ei tea, mida taastav õigus tähendab, vaid kasutab seda mõtteviisi ka oma igapäevaelus, et ennetada väikeste erimeelsuste kasvamist suurteks konfliktideks.


Uudised