Oskuste aasta otsib leevendust töökäte puudusele

Oskuste aasta eesmärk on tutvustada kutsekoolides õpetatavaid erialasid ning tõmmata noorte tähelepanu kutseoskustele ja -haridusele. Korraldame sel puhul kutseõppeasutuses üle Eesti 10 inspiratsioonihommikut üldhariduskoolide õpilastele, mille raames tutvustame kutseõppevõimalusi, räägime 21. sajandil vajalikest oskustest ja Eestis nõutud erialadest. Kaasame tuntud inimesi, kes jagasid oma kutse õppimise lugu.

Põhjus teema-aasta korraldamiseks peitub rahvastiku koosseisus: lähiaastatel jõuab tööikka 1990ndatel sündinud väiksearvuline põlvkond, mistõttu süveneb töökäte puudus Eestis. Oskuste aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel, sest paljud tehnilist osavust nõudvad ja praktilise väljundiga erialad ning ametid ei ole noorte seas piisavalt populaarsed.

Oskuste aasta kommunikatsiooni ja tegevuste koordineerimiseks lõime veebilehekülje koos kalendriga, kuhu koondame oskuste ja kutseharidusega seotud üritused ja sündmused. Üleriigiliselt toimub oskuste aasta raames mitmeid üritusi ja konkursse. Kutseõppeasutuste eestvedamisel ning koostöös erinevate partneritega leiavad aset kohalikud ja valdkondlikud tegevused ja üritused, mis aitavad oskuste aasta sõnumil levida üle Eesti.

Uudised