Tõstsime teadlikkust tööohutusest

Koostöös Tööohutusinspektsiooniga loodud kampaania pööras tähelepanu tööõnnetustele, mida piisava juhendamisega saaks vältida - selliseid õnnetusi juhtub Eestis päevas 14 korral. 2017. aastal juhtus Eestis 5184 tööõnnetust, mida oleks saanud juhendamisega vältida. Panime tööandjad ja töötajad mõistma, et juhendamine töökohal on oluline ja aitab vähendada õnnetusi. Kampaania eesmärk oli kasvatada Tööinspektsioonist nõu küsivate inimeste arvu ja toetada Tööinspektsiooni kuvandit nõuandjana.

Tööandjate kaasamiseks panime koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga aluse juhendamisnädala aktsioonile, milles osales ligi poolsada ettevõtet, kes kõik jagasid Tööelu Facebooki lehel meeleolukaid pilte ja videoid tööohutusse panustamisest oma asutuses. Jagasime asutuste edulugusid teles, raadios, online-, trüki- ja sotsiaalmeedias, et kinnistada kampaania tõsist fookust positiivsete sõnumitega. Kõneisikutena kasutasime Tööinspektsiooni, Eesti Ametühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi eksperte.

Kampaania lõpus läbi viidud uuring näitas, et 55% küsitletud tööandjatest ja 57% töötajatest märkasid kampaaniat. See meeldis 84% juhtidest ja 81% töötajatest. Neist 6% kinnitasid, et viivad lähiajal läbi juhendamise.

Pälvisime kampaania eest ka Kuldmuna konkursil avaliku sektori kommunikatsiooni kategoorias pronksmuna.     
Uudised