Sotsiaalministeeriumi kampaania „Kui välisriiki, siis targalt!“ oli edukas

2015.a sügisel aitas PR Strategies koostöös reklaamiagentuuriga Creatumi sotsiaalministeeriumil avalikkust teavitada välismaal töötamise ohtudest ning selgitada töövahendusteenuse kasutamise tingimusi. Sotsiaalministeeriumi kampaania „Kui välismaale, siis targalt!“ eesmärk oli kaitsta Eesti inimesi välismaale tööle minemisel pettuse ohvriks langemise eest ning anda nõu oma õiguste kaitsmiseks.

PR Strategies töötas välja kommunikatsiooniplaani, hoolitses selle eest, et ajakirjanikel oleks huvi teemat kajastada ning aitas kõigil kõneisikutel kampaaniaks ette valmistuda. Lisaks organiseeris PR Strategies eesti- ja venekeelsed infopäevad maakondades ja koolides, aitas ette valmistada kampaania kodulehe ning korraldas põhjaliku küsitluse välismaal töötanud inimeste hulgas Tallinna Sadamas. 

PR-töö tulemusena kajastati töövahenduse teemat kuu aja jooksul ligi 100 korda, sealhulgas kahel korral üle-eestiliste päevalehtede esilehtedel, mitmel korral õhtustes teleuudistes, hommikuprogrammides, samuti kõigis suurimates raadiokanalites, ajalehtedes olid mitme lehekülje pikkused intervjuud, arvamusartiklid, uudisteportaalid kutsusid inimesi üles jagama oma välismaal töötamise kogemusi jpm.

Creatumi loodud telereklaamides kutsusid loomad (kajakas, lammas ka koer) inimesi läbi iroonia mõistusele, et nad ei läheks pea ees välismaale tööle ettevalmistusi tegemata. Reklaamid kutsusid inimesi külastama kampaania lehekülge ning rõhutasid, et töövahendusteenus on tasuta. Välimeedias jäid tänavate ääres silma plakatid „Ära ole lammas“.


Uudised